Lektörsläsning

Vid en lektörsläsning läser jag hela din text och skriver sedan ett utlåtande. Längden på utlåtandet beror på textens längd samt hur mycket det finns att jobba på. I utlåtandet tar jag upp styrkor och svagheter på innehållsnivå. Jag kommer bland annat titta på berättartekniken, struktur, gestaltning, samt på språket. Jag jobbar med att fånga upp din röst för att maximera läsupplevelsen för dina läsare.

Syftet är att ge en så ärlig och konstruktiv analys som möjligt av din text så att du kan ta med dig kritiken längre fram i ditt skrivande liv. Det är inte en recension du får, utan hjälp och stöd att växa med ditt skrivande och bli bättre.

Brevet avslutas med ett förslag på handlingsplan för din kommande redigering.

Pris: 1 500 kronor startavgift + 10 öre per ord exkl. moms.
Då ingår: lektörsbrev med kommentarer och analys samt utförliga kommentarer direkt i manuset.

Kort manus, exempelvis novell eller barnbok

Pris: 2 000 kronor exkl. moms. Max 10 000 ord.
Då ingår: lektörsbrev med kommentarer och analys samt utförliga kommentarer direkt i manuset.

OBS! Detta är mitt minimipris, så alla manus under 10 000 ord debiteras alltid 2 000 kronor plus moms oavsett längd.

Första kapitelanalys

Fångar du läsaren redan från start? Första kapitlet är det det absolut viktigaste du kan skriva, det är kvaliteten på det första kapitlet som avgör om läsaren (och redaktören på det eventuella drömförlaget) kommer läsa vidare.

Första kapitelanalysen kan vara ett bra sätt för dig att testa mig som lektör.

Pris: 1 500 kronor exkl. moms . Max 3 000 ord, därefter tillkommer 10 öre per ord.

Då ingår: lektörsbrev med kommentarer och analys samt utförliga kommentarer direkt i manuset.