Lektörsläsning

Jag kommer bland annat titta på berättartekniken, struktur, gestaltning och språket. Jag jobbar med att fånga upp din röst för att maximera läsupplevelsen för dina läsare.

Syftet är att ge en så ärlig och konstruktiv analys som möjligt av din text så att du kan ta med dig kritiken längre fram i ditt skrivande liv. Det är inte en recension du får, utan hjälp och stöd att växa med ditt skrivande och bli bättre.

Jag erbjuder två lektörstjänster: en där du får både ett medföljande lektörsutlåtande samt kommentarer i ditt manus, och en där du antingen får ett medföljande lektörsbrev eller kommentarer i manuset.

Kommentarer:

Med hjälp av kommentarer direkt i manus kan jag tydligt peka ut exempel på styrkor och svagheter i texten. Jag ger exempelvis förslag på hur du kan utveckla, eller tipsar om att stryka.

Utlåtande:

Längden på utlåtandet beror på textens längd samt hur mycket det finns att jobba på. I utlåtandet tar jag upp styrkor och svagheter på innehållsnivå.

Brevet avslutas med ett förslag på handlingsplan för din kommande redigering.