Korrekturläsning

Vid en korrekturläsning rättar jag stavfel, interpunktion, böjningsfel, syftningsfel, särskrivningar och andra grammatiska fel. Jag kommer även se till att texten inte har inkonsekventa stavningar och förkortningar. Jag kommer alltså inte titta på inkonsekvenser i själva handlingen, eller att du har rätt på avståndet mellan Borås och Göteborg.

Tanken med en korrekturläsning är att fler ögon finner fler fel, helt enkelt!

Pris: 12 öre per ord exkl. moms.

Språkgranskning

Medan en korrekturläsning innebär en granskning av texten på ytan går en språkgranskning ner på djupet. Det innebär att jag tittar på hur begripligt och korrekt språket är. Här tittar jag även på meningsbyggnad, stil, ton samt ordval. Om du önskar kan jag även hjälpa till med att förenkla språket.

Pris: 18 öre per ord exkl. moms.

TIPS! Boka en kombination av språkgranskning samt korrekturläsning förmånligt för 20 öre per ord exkl. moms. Paketpriset innebär en grundligare granskning av ditt språkbruk och säkerställer att det är korrekt både på ytan samt djupet.