TJÄNSTER OCH PRISER

Samtliga priser är exklusive moms. Jag är godkänd för F-skatt.

Textbearbetning är tidskrävande. Som författare är du antagligen bäst på att skapa råmaterialet. Som utbildad litteraturvetare är jag duktig på textanalys. Tillsammans kan vi skapa något riktigt bra.

Jag erbjuder flera olika tjänster kopplade till textskapande och textbearbetning. Mina mest köpta tjänster är lektörsläsning och korrekturläsning.

Jag kommer aldrig ändra något direkt i din text — det är du själv som väljer vad du vill ändra och inte. Det jag erbjuder är snarare förslag som ska hjälpa dig att göra texten ännu bättre än den redan är. Därför får du alltid tillbaka förslag på ändringar direkt i texten eller som kommentarer länkade i din text, samt ett litet brev där jag förklarar varför jag föreslagit vissa ändringar.

Eftersom jag även har språkutbildning och en naturlig fallenhet för språk är det inte osannolikt att kommentarer angränsade till korrekturläsning smyger sig in i mina lektörsomdömen — de flesta av mina kunder brukar dock se detta som en bonus.

Är något oklart är du alltid välkommen att kontakta mig igen!

LEKTÖRSLÄSNING

Vid en lektörsläsning läser jag hela din text och skriver sedan ett utlåtande. Längden på utlåtandet beror på textens längd samt hur mycket det finns att jobba på. I utlåtandet tar jag upp styrkor och svagheter på innehållsnivå. Jag kommer bland annat titta på berättartekniken, struktur, gestaltning, samt på språket. Jag jobbar med att fånga upp din röst för att maximera läsupplevelsen för dina läsare.

Syftet är att ge en så ärlig och konstruktiv analys som möjligt av din text så att du kan ta med dig kritiken längre fram i ditt skrivande liv. Det är inte en recension du får, utan hjälp och stöd att växa med ditt skrivande och bli bättre.

Brevet avslutas med ett förslag på handlingsplan för din kommande redigering.

Om du önskar enbart ett lektörsutlåtande och inga kommentarer direkt i manus kan du välja Lilla lektörutlåtandet.

Lilla lektörsutlåtandet: 500 kronor startavgift + 6 öre/ord.
Här får du ett lektörsbrev med kommentarer och analys men inga kommentarer direkt i manus.

Stora lektörsutlåtandet: 1 000 kronor startavgift + 7 öre per ord
Här får du ett lektörsbrev med kommentarer och analys samt löpande kommentarer direkt i manuset.

Kort manus, exempelvis novell eller barnbok: 2 000 kronor startavgift. Max 20 000 ord, därefter tillkommer 6 öre per ord.
Här får du ett lektörsbrev med kommentarer och analys samt löpande kommentarer direkt i manuset.

Första kapitelanalys

Fångar du läsaren redan från start? Första kapitlet är det det absolut viktigaste du kan skriva, det är kvaliteten på det första kapitlet som avgör om läsaren (och redaktören på det eventuella drömförlaget) kommer läsa vidare.

Första kapitelanalysen kan vara ett bra sätt för dig att testa mig som lektör. Väljer du att sedan anlita mig för hela ditt manus dras kostnaden för första kapitelanalysen av från det totala priset.

Pris: 1 200 kronor. Max 3 000 ord, därefter tillkommer 10 öre per ord.

Synopsisanalys

Har du skrivit en outline, alltså ett synopsis, för ditt manus och vill veta styrkor och svagheter redan i ett tidigt skede? Jag analyserar ditt synopsis och ger utvecklande kritik kring dramaturgi och tips på hur du kan gå vidare.

Pris: 1 800 kronor för maximalt 10 sidor

Korrekturläsning

Vid en korrekturläsning rättar jag stavfel, interpunktion, böjningsfel, syftningsfel, särskrivningar och andra grammatiska fel. Jag kommer även se till att texten inte har inkonsekventa stavningar och förkortningar. Jag kommer alltså inte titta på inkonsekvenser i själva handlingen, eller att du har rätt på avståndet mellan Borås och Göteborg.

Tanken med en korrekturläsning är att fler ögon finner fler fel, helt enkelt!

Pris: 12 öre/ord

Språkgranskning

Medan en korrekturläsning innebär en granskning av texten på ytan går en språkgranskning ner på djupet. Det innebär att jag tittar på hur begripligt och korrekt språket är. Här tittar jag även på meningsbyggnad, stil, ton samt ordval. Om du önskar kan jag även hjälpa till med att förenkla språket.

Pris: 15 öre/ord

TIPS! Boka en kombination av språkgranskning samt korrekturläsning förmånligt för 18 öre/ord. Paketpriset innebär en grundligare granskning av ditt språkbruk och säkerställer att det är korrekt både på ytan samt djupet.

Författarhandledning

Behöver du hjälp tidigt/genom processen? För mig är det viktigt att tillgodose dina behov! Kontakta mig med en utförlig beskrivning av vad just du behöver hjälp med.

Tänk på…

… att skicka ditt manus i Word, 12 pts Times New Roman, 1,5 radavstånd
… att du får ditt utlåtande normalt inom en månad från och med att jag påbörjat arbetet, och att tiden beror på vilken tjänst du valt samt omfattningen av arbetet
… att samtliga förfrågningar hanteras enligt kötid

Varför ska du anlita mig, då?

Jag har en flerårig utbildning i litteratur och skrivande, och förstår hur en bok ska vara uppbyggd för att nå bästa potential. Men det är givetvis inte allt: jag har också arbetat länge med litteraturförmedling, vilket gör att jag vet vad som faktiskt går hem hos läsarna – dina framtida kunder.

Jag har specialkompetens i barn- och ungdomslitteratur samt fantastik (då jag har fördjupad utbildning inom detta), men en litteraturutbildning är i grunden djup och gör mig därför lämpad för de flesta genrer. Jag har även högskolepoäng bland annat inom skrivande, svenska språket, kreativt skrivande, samt redaktionellt arbete.

Läs gärna mer om mig HÄR.

Sagt om mig

***

Jag kan börja med att säga såhär. Genom tiden jag har skrivit har jag använt mig av ett flertal olika lektörer. Dock måste jag säga, även om jag enbart hunnit läsa lektörsbrevet samt 20 sidor med medföljande kommentarer, att jag aldrig någonsin varit med om ett sådant gediget arbete som du lagt ner.

Nils-Petter Löf, författare. Lektörsläsning av Alicia Månstjärna och den femte pelaren