Synopsisanalys

Har du skrivit en outline, alltså ett synopsis, för ditt manus och vill veta styrkor och svagheter redan i ett tidigt skede? Jag analyserar ditt synopsis och ger utvecklande kritik kring dramaturgi och tips på hur du kan gå vidare.

Pris: 1 800 kronor exkl. moms. Maximalt 10 sidor.

Du får då: kommentarer direkt i texten, samt en sammanfattning av min analys.