Coachning

Även kallat författarhandledning.

Behöver du hjälp tidigt/genom processen? För mig är det viktigt att tillgodose dina behov! Kontakta mig med en utförlig beskrivning av vad just du behöver hjälp med.

Coachning/författarhandledning kan bland annat innebära att vi bollar din text mellan oss några vändor, eller att du får hjälp med analyser samtidigt som du fortfarande skriver. Jag stöttar dig genom skrivprocessen, och ger råd och förslag på vägen. Du får kontinuerlig respons på den text du skickar till mig, och vi kan gå igenom ditt manus så många gånger du vill.

Pris: 15 öre per ord exkl. moms.

Då får du: kommentarer på de sidor du skickat in, samt ett utlåtande (vars längd varierar beroende på hur mycket text du skickat in).

Skrivcoachning via digitalt möte: 350 kronor /30 minuter exkl. moms. Innan mötet behöver du skicka information om vad du vill gå igenom, så jag kan förbereda mig och se till att du får ut så mycket som möjligt från mötet.

Coachning per mejl: 150 kronor per mejl, exkl. moms.

Så här går det till: skicka ett mejl till mig med något du vill bolla. Exempelvis kan det vara så att du köpt en lektörstjänst, och nu har skrivit om ett textparti som du vill få respons på. Eller också önskar du coachning och tips kring skrivrutiner, struktur eller en perspektivfråga.

Priset gäller max 500 ord för eventuell analys.

Skriv till mig vad du önskar hjälp med, så lägger vi upp en plan tillsammans.