Lektörstjänster

Lektörsläsning: 1 500 kronor startavgift + 10 öre per ord exkl. moms.

Första kapitelanalys: 1 500 kronor exkl. moms . Max 3 000 ord, därefter tillkommer 10 öre per ord.

Kort manus: 2 000 kronor exkl. moms. Max 10 000 ord, därefter tillkommer 6 öre per ord. OBS! Detta är mitt minimipris, så alla manus under 10 000 ord debiteras alltid 2 000 kronor plus moms oavsett längd.

Synopsisanalys: 1 800 kronor exkl. moms. Maximalt 10 sidor.