Prislista

Lektörsläsning: 1 000 kronor startavgift + 10 öre per ord exkl. moms.

Första kapitelanalys: 1 500 kronor exkl. moms . Max 3 000 ord, därefter tillkommer 10 öre per ord.

Kort manus2 000 kronor exkl. moms. Max 10 000 ord, därefter tillkommer 6 öre per ord.

Synopsisanalys: 1 800 kronor exkl. moms. Maximalt 10 sidor.

En redaktörsgenomgång15 000 kronor exkl. moms för max 70 000 ord. Därefter 20 öre exkl. moms per ord.

Två redaktörsgenomgångar: 25 000 kronor exkl. moms för max 70 000 ord. Därefter 20 öre exkl. moms per ord.

Coachning/författarhandledning15 öre per ord exkl. moms.

Skrivcoachning via digitalt möte: 350 kronor /30 minuter exkl. moms.

Coachning per mejl150 kronor per mejl, exkl. moms.

Korrekturläsning: 12 öre/ord exkl. moms.

Språkgranskning: 15 öre/ord exkl. moms.

Korrekturläsning och språkgranskning: 18 öre/per ord exkl. moms.