Prislista

Observera att samtliga priser är exklusive moms.

Startavgift oavsett tjänst: 2 000 kronor.

Lektörsläsning samt första kapitelanalys

med både lektörsbrev och kommentarer i manus: 8 öre per ord

med antingen lektörsbrev eller kommentarer i manus: 6 öre per ord

Synopsisanalys: 2 000 kronor (ingen startavgift). Maximalt 10 sidor

Redaktör

Första redaktörsgenomgången10 öre per ord

Fler redaktörsgenomgångar: 8 öre per ord

Coachning/författarhandledning10 öre per ord

Skrivcoachning via digitalt möte: 300 kronor /per påbörjad halvtimme

Coachning per mejl150 kronor per mejl

Språk

Korrekturläsning: 10 öre per ord

Språkgranskning: 12 öre per ord

Korrekturläsning och språkgranskning: 14 öre per ord