Redaktörstjänster

En redaktörsgenomgång: 15 000 kronor exkl. moms för max 70 000 ord. Därefter 20 öre exkl. moms per ord.

Två redaktörsgenomgångar: 25 000 kronor exkl. moms för max 70 000 ord. Därefter 20 öre exkl. moms per ord.

Coachning/författarhandledning: 15 öre per ord exkl. moms.

Skrivcoachning via digitalt möte: 350 kronor /30 minuter exkl. moms.

Coachning per mejl: 150 kronor per mejl, exkl. moms.