Redaktörstjänster

Observera att samtliga priser nedan är exklusive moms.

En redaktörsgenomgång: 20 öre per ord.

Två eller fler redaktörsgenomgångar: 16 öre per ord från och med andra genomgången.

Coachning/författarhandledning: 20 öre per ord.

Skrivcoachning via digitalt möte: 350 kronor /30 minuter.

Coachning per mejl: 150 kronor per mejl.