Att ta hjälp av testläsare

FÖRFATTANDE

Jag rekommenderar alltid författare att ta hjälp av testläsare innan de vänder sig till en lektör. Varför? Jo, för det är viktigt att manuset är så genomarbetat som möjligt för att det ska få bästa möjliga hjälp hos en lektör. Ju färre omarbetningar som gjorts, desto större anledning till fler omläsningar hos en lektör. Detta kan bli kostsamt, och ta mycket tid.

Det går att få tag på testläsare på många olika sätt, men de två vanligaste sätten jag känner till är:

1. Genom bekanta

2. Via Facebook-grupper, exempelvis gruppen “Författare söker testläsare”

Vem borde jag vända mig till?

Om du väljer att vända dig till en bekant, se till att det är en bekant som faktiskt vill hjälpa dig utveckla ditt manus. Du vill inte få tillbaka ett simpelt “jo, det var bra” efter att ditt manus är genomläst. Helst vill du ha något att bita i, kommentarer om vad som var extra bra och vad som kan förbättras, vad som borde tas bort helt och vad som borde utvecklas.

De flesta som själva anmäler intresse att läsa andras manus som testläsare via exempelvis Facebook-grupper är bokälskare som läst en hel del böcker och därför har någon slags intuitiv känsla på vad som gör en bok bra. Ibland är det andra författare, både etablerade och oetablerade, och vissa vill byta testläsning (“jag läser ditt om du läser mitt”).

Det kan också vara skönt att dela din text till en person du inte känner för att få oberoende svar. En bekant kanske inte vågar säga sanningen?

Ska jag skicka hela mitt manus?

Du väljer själv om du vill att hela ditt bokmanus ska läsas, eller enbart en specifik del. En god början kan vara att låta enbart första kapitlet läsas igenom (det rekommenderar jag även till de som är nyfikna kring hur jag arbetar som lektör) – det är ju kvaliteten på det första kapitlet som avgör om läsaren (eller drömförlaget) kommer vilja läsa vidare.

Ska jag skicka med frågor?

När du skickar ditt manus till en testläsare rekommenderar jag inte att du gör det med frågor för läsaren att besvara. Det är inte ett prov du skickar, och du vill inte leda in läsaren på tankar som kanske aldrig uppstått utan dina frågor. Istället bör du låta läsaren läsa din text i fred, och låta läsaren återkoppla till dig efter att den läst färdigt. Du kommer då få det mest autentiska svaret.

När du fått återkoppling, kan du med fördel fråga läsaren om du får ställa några frågor kopplade till texten. Oftast går det bra. Försök då hålla det kort. Jag har samlat några nedkokade frågor du kan ställa här nedan:

1. Efter att ha läst första kapitlet, blev dina förväntningar på berättelsen uppfyllda? Varför, varför inte?

2. Gjorde handlingen dig engagerad?

3. Gjorde karaktärerna dig engagerad?

4. Vad var bäst/sämst?

5. Kändes berättelsen trovärdig?

6. Vilken känsla lämnade berättelsen efter sig?

7. Vad tycker du om berättelsen som helhet?

Tänk på att det alltid är okej för en testläsare att sluta läsa. Dels så är ju det här inget avlönat arbete, men dels är det också ett slags betyg. Och du vill ju förbättra din text, så visst är alla betyg välkomna? Om din testläsare meddelar att de slutade läsa, fråga då vad som fick denne att sluta läsa. Detta är användbart för dig vid redigeringen.

Men hur lång tid är det rimligt att vänta på svar, då?

En god idé är att du redan vid kontakt med testläsaren nämner att du önskar återkoppling inom en viss tid. Tänk på att testläsare hjälper dig på sin egen fritid, så det är varken schysst eller rimligt att ställa onödigt höga krav på genomläsningstid. Tänk också på att en stressad läsare kanske inte lägger tillräckligt mycket tid vid läsningen för att kunna ge önskvärd feedback.

Om din testläsare inte återkopplar inom angiven tidsram kan du kontakta denne med en undran om hur läsningen går. Men glöm inte: testläsare hjälper dig frivilligt på sin egen tid. Var alltid tacksam över den hjälp du får. Om en testläsare backar är det okej att bli besviken, men skaka av dig känslan och sök efter en ny testläsare som vill ta sig an ditt manus. Just den personen kanske inte hade tid över just nu.

Kan jag ta hjälp av flera testläsare samtidigt?

Det är inte konstigt att ta hjälp av flera testläsare samtidigt. Faktum är att det kan vara bra att få flera synpunkter på ditt manus, där varje enskild läsare utgår från sina egna erfarenheter.

När du fått tillbaka återkopplingen är det dags att börja redigera. Men mer om det i ett annat inlägg.

Har du någon gång använt dig av testläsare? Hur gick det?

Tyckte du detta inlägget var bra? Dela det gärna vidare

SOCIALA MEDIER

Instagram │ Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *